cestovný poriadok mhd

DOXXbet

Cestovný poriadok

info-online

Úrady

CP - online

Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich. Cestovný poriadok vydáva dopravca spravidla na jeden rok; jeho zmeny vydáva raz za polrok. Vydanie a zmeny cestovného poriadku schvaľuje správny orgán.

Cestovný poriadok MHD Prešov


Cestovný poriadok obsahujúci informácie o prepravnom spojení. Zhromažďené dáta autobusovej, železničnej, leteckej a mestskej hromadnej dopravy.

Cestovný poriadok MHD Prešov

Odkiaľ
Kam
Cez
Dátum    zajtra
Čas    odchod   príchod
Typ  bez prestupov     s max. počtom prestupov   
   
 

Cestovný poriadok MHD

Městská hromadná doprava
(vyberte MHD v požadovaném městě a stiskněte tlačítko Vyhledat spojení)